Stav Petrovy Boudy ke konci stavební sezóny 2016

Objekt A - hlavní budova
Vyjma III NP jsou kompletně dokončené nosné konstrukce. Objekt je opláštěn dřevěnými deskami a zakryt dočasnou střechou ze svařované PVC folie. Od výstavby III NP bylo již v roce 2016 odstoupeno jak z důvodu nástupu zimního počasí, tak z důvodu provázanosti konstrukcí III NP (zejména střešního pláště) na technologie s plánovanou realizací v roce 2017.

Objekt B - vedlejší budova
Je dokončen ve stádiu hrubé stavby s krovem opatřeným dočasnou krytinou z hydroizolačních pásů. Výplně otvorů (okna a dveře) budou osazeny na jaře 2017. Do té doby je nahradí dočasné výplně z dřevěných desek.

Objekt C - čistírna odpadních vod
Na objektu C byly letos provedeny pouze přípravné bourací práce a zajištění objektu pro zimní období. Samotná výstavba bude realizována v roce 2017.
S ohledem na umístění stavby na vrcholcích Krkonoš nebylo možné ponechat klasické oplocení staveniště jako v běžných podmínkách, neboť by bylo působením větru a sněhu i při sebedokonalejším zabezpečí poničeno. Oplocení zasypané pod sněhem by pak ohrožovalo lyžaře a ostatní návštěvníky lokality. Raději tedy bylo přistoupeno k jeho odstranění a eliminaci všech potenciálně nebezpečných míst v prostoru staveniště. Tímto bychom také zároveň chtěli požádat kolemjdoucí návštěvníky, aby i přes učiněná opatření respektovali rozmístěné výstražné cedule a nevstupovali na staveniště ani se nesnažili vnikat do rozestavěných objektů.
Stavební práce budou naplno obnoveny na jaře 2017 po zprovoznění obslužné komunikace.
linka zapati
We use Plus4U powered by Unicorn Universe