Popis

  • Proběhla kontrola zástupce Krnapu ohledně výskytu Zvonku Českého. Bylo nalezeno několik solitérů, které budou pravděpodobně na jaře příštího roku přemístěny mimo plánované umístění vrtů. Pro účely vybudování TČ bude zažádáno o výjimku do zásahu populace zvl. chráněného druhu rodu dle zák. č. 144/1992 Sb.
297102010-07-02_139781832337_520.jpg
linka zapati
We use Plus4U powered by Unicorn Universe