Popis

Získali jsme stavební povolení, které 29.9.2015 nabylo právní moci -  20150930 (Stav ke dni).
Dokumentace ke stavebnímu povolení:
Výkaz výměr:
  • Výkazy jsou aktuálně pouze stavební a statické části, ve výkazech nejsou práce profesí (instalace), kromě hromosvodu, který je ovšem pouze jako souhrnná položka.
  • Podkladem pro výkaz je dokumentace ke stavebnímu povolení, tedy by mělo sloužit pro představu o objemu hrubé stavby, orientačních investičních nákladech.
  • U objektů A a B je výkaz zpracován pouze pro hrubou stavbu:
   • Provedeny kompletní výkopy a základy vč. obsypů, provedeny všechny nosné konstrukce, nadzemní obvodové konstrukce bez tepelných izolací i finálních kamenných a dřevěných obkladů, obvodové dřevěné stěny pobity OSB deskami, okna provizorně zabedněna OSB deskami, střechy provedeny kompletní včetně krytiny, žlabů a hromosvodu.
   • Hlavní střechy provedeny včetně tepelné izolace, střechy přístaveb objektu A bez tepelné izolace (zde bude izolace mezi krokvemi).
   • Dřevěné stropy v objektu A (nad 2.a 3.NP) tvořeny pouze trámy a bedněním. Jsou zahrnuty bourací práce v původním objektu (nové otvory ve stěnách i klenbě, schodiště, vybrání podlah). Vše lze podrobněji vyčíst z mezivýpočtů v exelu, kde jsou i poznámky.
  • Ve výkazech není bourání stávajícího objektu trafostanice.
  • Objekt C uvažován jako novostavba v původním objemu.
   • Toto je jediná výrazná změna oproti projektové dokumentaci, kde je původní objekt C rekonstruován.
   • Ve výkazu objektu C je tedy zahrnuto bourání původního objektu ČOV, vykopání jámy pro novou jímku pod podlahou, nové základy na úroveň nové jímky, podkladní beton jímky, její zasypání, betonáž desky a vybudování nového objektu .
   • Nové nosné konstrukce jsou zděné tl.300mm, ze třech stran kamenný obklad, ze severní strany zdvojená stěna (zdivo, hydroizolace, ztracené bednění) , strop skládaný Porotherm, střecha zelená, spádové klíny EPS.
   • U tohoto objektu není pouze hrubá stavba, jsou zahrnuty i další práce: kamenný obklad, okno, garážová vrata, vnitřní omítky.
   • URSová položka na kamenný obklad je standartní, tj. včetně dodávky materiálu, pokud bude zadání využití původního kamene, vhodné na to upozornit a dodavatelé by si s tím měli v nabídkách poradit. Stejně je nutno specifikovat typ obkladu. Kamenný obklad uvažován s nopovou fólií a kari sítí (dle pokynů kameníků).
 • Kontaktní osoba pro technickou konzultaci:
  • Ing. Vladimír Pöschl
   projektant, jednatel společnosti
   +420 737 821 867
    
   Atelier A4 s.r.o.
   Bělohorská 67,
   169 00 Praha 6
   +420 233 359 378
    
linka zapati
We use Plus4U powered by Unicorn Universe