Popis

  • Byl potvrzen termín pro předání studie - dokumentace na NPÚ

Mailová korespondence


-------- Původní zpráva --------
Předmět: RE: Studie PTB
Datum: Mon, 16 Jun 2014 11:14:59 +0200 (CEST)
Od: Balský Jiří, Ing. <balsky.jiri@npu.cz>
Komu: PETROVA BOUDA <petrova.bouda@gmail.com>
Kopie: Adámková Blanka, Ing. <adamkova.blanka@npu.cz>Vážený pane Havlíku,

navrhuji 26.6.2014 mezi 10.00 - 15.00 hodin u nás v Josefově, přesná hodina
záleží na Vašich možnostech.
Budu zde já a vedoucí odboru péče o památkový fond paní Ing. B. Adámková.
Příslušná garantka památkové péče paní Ing. arch. V. Paterová čerpá
dovolenou, tj. po stránce věcné se může jednat především o předání studie a
dílčí konzultaci. Dle povahy materiálu se domluvíme na dalším postupu.
Má již studii k dispozici KRNAP, MěÚ Vrchlabí či MěÚ Špindlerův Mlýn?

Prosím o potvrzení termínu a místa,
děkuji, s pozdravem

Ing. Jiří Balský
ředitel

Okružní 418, 551 02 Jaroměř - Josefov

GSM (+420) 602 746 233
tel. (+420) 491 509 541
mailto: balsky.jiri@npu.cz


-----Original Message-----
From: PETROVA BOUDA [mailto:petrova.bouda@gmail.com]
Sent: Thursday, June 12, 2014 4:32 PM
To: balsky@josefov.npu.cz
Subject: Studie PTB

Dobrý den,

jelikož se Vám nemůžu dovolat, tak bych Vás tímto chtěl požádat o schůzku ve věci předání upravené studie - dokumentace Petrovy Boudy na hmotu z roku 1897.
Nejlépe ve středu 25/06/2014 po 13:00, nebo 26/06/2014 po 10:00.
Místo nechávám na Vás.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Martin Havlík
+420602370814


 
linka zapati
We use Plus4U powered by Unicorn Universe