Vážený pane Havlík,

na základě naši předchozí telefonické dohody Vám přeposílám vyjádření
NPÚ ú. o. p. v Josefově..

S pozdravem,

Mgr. BcA. Marta Žídková
Odbor životního prostředí
Odd. památkové péče
tel.: 499 405 707
e-mail: zidkovamarta@muvrchlabi.cz

------------------------------------------------------------------------
----- Původní zpráva -----
Odesilatel: "Paterová Vladimíra Ing." <paterova@josefov.npu.cz>
Příjemce: "Žídková Marta" <zidkovamarta@muvrchlabi.cz>
Kopie: petrova.bouda@gmail.cz, "Balský Jiří Ing."
<balsky@josefov.npu.cz>, "Adámková Blanka Ing." <adamkova@josefov.npu.cz>
Datum: 14/05/2013 13:03
Předmět: FW: Žádost o koordinační schůzku - KD

Vážená kolegyně,

Na základě žádosti pana Martina Havlíka o koordinační schůzku Vám
zasíláme následující vyjádření:

Z hlediska vytíženosti všech dotčených pracovníků,kteří jsou kompetentní
ke schůzce ohledně obnovy Petrovy boudy a dlouhodobému plánování
služebních cest není možné zajistit účast NPÚ v Josefově na schůzce dne
15. 5. 2013.

Na základě posouzení zaslaných dvou variant návrhů *nelze souhlasit
s realizací varianty a).* Odstranění mladších stavebních etap objektu je
nežádoucí,neboť tyto jsou dokladem stavebního vývoje objektu a jsou
historicky cenné.

Požadujeme opravení obestavujícího obvodového zdiva, obnovení cihelných
kleneb a zajištění stropů novou deskou, a to dle podmínek závazného
stanoviska čj.ŽP/13730/2012-4 z 17. 9.2012.

S pozdravem

Ing. arch.Paterová

garantka památkové péče pro okres Trutnov

*From:* Balský Jiří Ing.
*Sent:* Tuesday, May 14, 2013 6:35 AM
*To:* Paterová Vladimíra Ing.
*Cc:* Adámková Blanka Ing.
*Subject:* FW: Žádost o koordinační schůzku - KD
*Importance:* High

předávám ještě další obdržený podklad.

balský

------------------------------------------------------------------------

*Od:* PETROVA BOUDA [mailto:petrova.bouda@gmail.com]
*Odesláno:* po 13.5.2013 22:14
*Komu:* Balský Jiří Ing.
*Předmět:* Re: Žádost o koordinační schůzku - KD

Dobrý den,
posílám ještě přehledný půdorys pro variantu a)
S pozdravem
Martin Havlík
Snowy Chalet

Dne 12.5.2013 19:55, PETROVA BOUDA napsal(a):

Vážený pane Balský,

po konečném odklizení následků ničivého požáru jsou nyní patrné
skutečné původní základy a sklepení Petrovky. Potřebujeme od Vás
naléhavě rozhodnutí. Stavíme na horách a není tedy času nazbyt.

Nabízíme dvě varianty řešení:

(a) zanechat pouze původní plně zachovalé sklepení s pevnými
základy, silnými stěnami s okny a nádhernými klenutými stropy, a to
zakrýt základovou a zároveň ochrannou deskou,

nebo

(b) opravit přistavěné obestavující obvodové zdivo, a to zakrýt
základovou a zároveň ochrannou deskou. Původní sklepení tak znovu
odsoudit k tomu, že se do nich nedostane žádné denní světlo a budou
znich opět jen katakomby.

*Preferovali bychom variantu (a).*

Nicméně je nám vcelku jedno jak rozhodnete. Dovolujeme si Vás proto
pozvat na koordinační schůzku v rámci KD na stavbě 15/05/2013 od
12:00 hod a očekáváme rozhodnutí po prohlídce přímo na místě. Pokud
se nerozhodnete, tak budeme vzhledem k časové tísni pokračovat podle
schváleného plánu, neboť jsme i před veřejností slíbili, že
základovou a ochrannou desku letos uděláme.

Zápisy ze stavebního deníku a fotografie aktuálního stavu přikládáme.

Děkujeme za spolupráci

s úctou

Martin Havlík
jednatel

V Praze, dne 12.05.2013
 
A.JPG   B.JPG
C.jpg   D.jpg
E.JPG   F.JPG
G.JPG   H.JPG
I.JPG   J.JPG
K.JPG   L.JPG
linka zapati
We use Plus4U powered by Unicorn Universe